Velkommen ombord i HYPERLOOP!

Grøn transportløsning for HELE Danmark

Kør fra Aalborg til København på 50 min.
100 % elektrisk miljøvenlig transport med cirka 500 km /t.

Kattegatbro, ikke en gangbar løsning

Velkommen ombord på nye grønne ideer

til fremtidens grønne transport i Danmark!


Denne hjemmeside præsenterer en anden måde at forbinde hele Danmarks infrastruktur på; politikere har travlt med at overbevise befolkningen om en traditionel Kattegatbro med CO2 forurening fra millioner af tons cement og store miljøproblemer, der presser livet i havet, naturen, og for borgere der bor langs ruten og på ø-erne.

Her præsenteres en helt ny transportform:
HY P E R L O O P !
Fremtidens bæredygtige superhurtige transportløsning som kan opsættes ved allerede eksisterende infrastrukturer og binde hele Danmark sammen - ikke kun Danmarks to største byer!

Et kig ind i fremtidens transport. Her er det en prototype på en "pod", en vogn der kører op til 1200 km / t.

  • Hyperloop er en effektiv transportløsning til hele Danmark.  
    Kør fra Aalborg til København på 50 min. 100 % elektrisk miljøvenlig transport med 500 km /t.
    Eller kør fra Frederikshavn til København på 1 time eller til Padborg på 42 min!


  • Hyperloop er billigere at opstille end prisen for at bygge en Kattegatforbindelse over vandet, der oven i købet går ind i fredede områder som Natura 2000, og som skader natur, miljø, dyr og biodiversitet, kultur, menneskers bopæl og erhverv/ turisme, især på de 2 unikke øer Samsø og Røsnæs.


  • Hyperloop er hurtigere at opstille med præfabrikerede sektioner, der kan opstilles på færdig-støbte pyloner og langs allerede eksisterende infrastruktur så som jernbaner, motorveje og hovedveje.


  • Hyperloop vil på grund af mindre slidtage, kræve mindre vedligeholdelse end en Kattegatforbindelse.


  • Hyperloop inkluderer flere byer, giver flere jobmuligheder på tværs af Danmark, og således får flere borgere glæde af de omkostninger, der er forbundet med en ny og omfattende infrastruktur i DK, samt der kan også bygges en strækning ned til et fremtidigt tysk/europæisk Hyperloop netværk.

  • I Europa er der 16 lande, der er meget interesseret i Hyperloop transport, og EU støtter udvikling af Hyperloop transport mellem Hovedstaderne i EU. Amerika, Canada, Ukraine, Indien, Mellemøsten, Kina er også i fuld gang med at udvikle og teste Hyperloop teknik til fremtidig transport.
    Den hollandske Hyperloop virksomhed, Hardt Hyperloop planlægger kommerciel Hyperloop kørsel i EU i 2028-29!

  • Hyperloop kan erstatte indenrigsflyvning i Danmark og kortdistance flytrafik i EU på grund af dens høje transporthastighed, der på lange strækninger kan komme helt op på 1000 km/t.

    Det minimerer CO2 udledningen kraftigt!

HYPERLOOP - vidste du at

Danmark har også en forpligtigelse i at tænke i grønne transport teknologier!

Grøn transport teknologi - Hyperloop langs eksisterende vej med 1000 km/ t.


Vi vil hermed gerne opfordre til at slå bremsen i overfor Kattegatforbindelsen og undersøge, hvad der er igang af kvalitativ transportmulighed, som der er fuld tryk på at udvikle i verden omkring os.


Hyperloop transport står for døren indenfor dette årti, og mange lande er i gang med at lave undersøgelser og teste denne nye transportteknologi. der i fremtiden kommer til at erstatte el- og højhastighedstog samt flyvninger både i Danmark og i Europa.  


Regeringer i hele verden og Hyperloop virksomheder er i fuld gang med denne super teknologiske befordringsnyskabelse, der kan køre høje hastigheder, og som samtidig vil være en bæredygtig transport med nul CO2 udledning.


Nysgerrig efter mere viden? Kig videre på hele vores site 😊