Hyperloop Transportation Technologies vil certificere deres teknologi inden 2025 og implementere den senest i 2030.


Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), verdens første fuldskala passager-Hyperloop-kapsel

Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) er en af ​​de førende virksomheder, der udvikler Hyperloop-teknologi.
Vi er en international virksomhed med vores hovedkvarter i USA, men med den største del af vores arbejdsstyrke i Europa, med udviklingscentre i Frankrig (Toulouse) og Spanien (Barcelona).
I Francazal nær Toulouse driver vi vores europæiske testcenter med en testbane i fuld størrelse til vores Hyperloop System.


HyperloopTT har allerede i årevis arbejdet tæt sammen med EU og andre internationale institutioner for at definere globale standarder for sikkerhed og certificering. Vi planlægger at certificere vores teknologi inden 2025 og implementere den senest i 2030.


HyperloopTT hilste EU's strategi for bæredygtig og smart mobilitet velkommen, der sætter ambitiøse mål for at forbedre transportsektoren til gavn for mennesker, virksomheder og miljøet, og vi er fuldt ud forpligtet til at støtte den.
Vi mener, at Hyperloop er en stor del af svaret på at løse nutidens mobilitetsproblemer.
Innovative transportformer, såsom Hyperloop, kommer tættere på markedet og kan være med til at opfylde EU's bæredygtigheds- og klimamål.


Ved at kombinere en ultraeffektiv elektrisk motor, magnetisk levitation og miljø med lavt træk kan Hyperloop-systemet transportere flere mennesker og last ved superhøje hastigheder uden direkte emissioner.


Hyperloop by design er en ren, smart, effektiv, innovativ, grænseoverskridende og multimodal teknologi, der fremmer en bredere anvendelse af offentlig transport. I denne henseende opfylder Hyperloop perfekt målene for Trans-Europæiske-Transport-Netværk = TEN-T-politikken.


TEN-T-forordningen fra 2013 omfatter dog ikke i øjeblikket denne teknologi.
Derfor hilser HyperloopTT foranstaltninger til at gøre TEN-T fremtidssikret og blive en reel udvikler af innovative, bæredygtige, inkluderende og effektive transport- og mobilitetsløsninger velkommen i overensstemmelse med Europa Parlamentets TRANS-udvalgs holdning fra december 2020.


For at opnå dette foreslår vi, at TEN-T-forordningen skal revideres for at afspejle de nye mål for strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet:
1. Vi skal sikre, at massive investeringer kanaliseres til pålidelig og robust infrastruktur af høj kvalitet, og vi skal afstå fra modal øremærkning. Offentlig finansiering bør også muliggøre indførelse af nye teknologier på TEN-T-nettet til eksisterende og kommende transportformer.


2. EU bør skabe klarhed om den lovgivningsmæssige vej frem for højteknologiske og effektive transportprojekter. --- Det bør kræve en præstationsbaseret tilgang til den kommende TEN-T-forordning, der giver mulighed for fleksibilitet og forbedringer af teknologien uden at kræve en langvarig dispensation eller ændringsproces.


Vi arbejder sammen med S2R og Hyperloop Promoters for at skubbe i den retning i nogen tid allerede.
Den nuværende TEN-T-forordning er baseret på en modal tilgang, som begrænser innovation. Som det fremgår af Inception Impact Assessment, "giver den begrænsninger for enorme muligheder for fremtidsorienterede brugerkoncepter og - især - for effektivitetsforbedring og dekarbonisering generelt." Så dette skal forbedres.


TEN-T-forordningen bør indeholde incitamenter til at innovere og implementere nye teknologier på markedet, som sætter os i stand til at nå de ambitiøse mål.


Mere specifikt foreslår vi, at TEN-T-forordningen kan beskrive generelle og tekniske mål uden at definere, hvordan disse mål vil blive nået, for at være mindre præskriptiv og åben for innovation.

For eksempel kunne målsætningen i strategien for bæredygtig mobilitet om at gøre planlagte kollektive rejser under 500 km CO2-neutral i 2030, som et kernenetværkskrav.