Ny Rapport 2020-21: 
HYPERLOOP grøn transport til hele Danmark


Rapporten er på 116 sider, den tager derfor lidt tid at downloade. Kan hentes ved at klikke her:
HYPERLOOP - grøn transport til hele Danmark!


Denne rapport er skrevet af 2 jyske borgere, der forsøger at vise en anden måde at forbinde hele Danmark på, i stedet for at bygge en Kattegatforbindelse med en traditionel Kattegatbro.

1. del af Rapporten er en opsamling af tilgængelig viden og orientering om, hvad der sker i Europa og i verden indenfor Hyperloop teknologi og dets superhurtige transportsystem, der har hastigheder mellem 400-1200 km/t, og som er bæredygtige og CO2 neutrale i deres brændstof.
2. del af rapporten er en kommentering på en Kattegatforbindelse, som er en dyr, forældet og begrænset transportform med skadelige virkninger på miljø herunder hav-natur- dyre-fugle liv, ø-liv, mennesker og deres bopæle, erhverv og turisme, samt som vil udlede mindst 4-5 millioner tons CO2 under byggeriet, og som giver meget små rejsetidsbesparelser med bil og tog i forhold til omkostningerne og også langt dårligere muligheder for pendling og jobs på tværs af DK, end Hyperloop transport kan give.


Det er således ikke en videnskabelig rapport,
men en rapport til omtanke og forslag til ansvarlig udvikling af langsigtet bæredygtig infrastruktur og transport i Danmark, der ellers vil sakke bagud i forhold til landende i EU og andre lande i verden, der næsten alle steder er interesseret i og i gang med at udvikle og teste Hyperloop transportsystemer til deres fremtidige bæredygtige og nyskabende superhurtige
infrastrukturer.

Da Hyperloop kan erstatte indenrigsfly og kortdistance fly indenfor EU, disse forurener som bekendt voldsomt, samt da hurtig fragt af varer og mennesker styrker økonomien og jobmuligheder, giver det langt større mening at implementere Hyperloop transportruter i Danmark end en forældet Kattegatforbindelse som fremtidig
infrastruktur. Derfor præsenterer vi også et Hyperloop infrastrukturforslag, som alternativ til Kattegatforbindelsen.

Dette samt meget mere omtales og uddybes i vores rapport.


Rapporten er på 116 sider, den tager derfor lidt tid at downloade. Kan hentes ved at klikke her:
HYPERLOOP - grøn transport til hele Danmark!