Timemodellen - 
Danmarks vision for et hurtigt jernbanenet

Banedanmark er i fuld gang med at anlægge nye jernbanespor eller ombygge gamle spor til kørsel med hurtige eltoge og opsætte nye signaler mellem de største byer i Danmark, og det vil derfor give rigtig god mening både økonomisk, samfundsmæssigt, pendler- og fællesskabsmæssigt samt transportmæssigt at videre implementere en form for Timemodel indenfor de næste år, da der er mange fordele med dette transportsystem, og det koster langt mindre end en Kattegatforbindelse og har langt minde problematiske udfordringer som tidligere nævnt.


Vi vil derfor foreslå, at man igen udvikler Timemodellen, når de nye højhastighedstoge kommer igang med at køre.


Timemodellen indebærer, at rejsetiden mellem Danmarks største byer reduceres, så der vil være en times rejsetid mellem  København-Odense, Odense-Aarhus og Aarhus-Aalborg.

Det vil således tage to timer med togtransport fra Aarhus til København, det er 15 min hurtigere end via Kattegatbroen.

Det vil tage 3 timer fra Aalborg tll København, hvilket er 33 min. hurtigere end via Kattegatbroen.


Senere kan modellen udvides til andre større

danske byer som Esbjerg, Herning,
og måske Frederikshavn - Aalborg,


Timemodellen koster meget mindre at realisere end en Kattegatforbindelse. Timemodellen koster ca. 30 mia.kr. - Kattegatforbindelsen mindst 150 mia.kr.


Timemodellen vil være langt hurtigere at implementere, da den ikke kræver store nye jordarealer og ekspropriering af borgeres hjem og erhverv, og den vil give en hurtigere og bæredygtig transport, da det er Højhastigheds eltog til 200 km/t, der kører på bæredygtig strøm, så Timemodellen vil således være mindre miljø, natur/ Natura2000, landsby og Ø krænkende, og udlede langt mindre CO2 under byggeriet af jernbanerne end en Kattegatforbindelse.

DSB’s første nye ellokomotiver fra Siemens er kommet til Danmark.
Lokomotiverne har en topfart på 200 km/t.

Skide godt Egon! Timemodellen - en genial plan!

Da togforbindelsen på en Kattegatforbindelse primært kun vil være mellem Aarhus og København, vil togruten derfor være meget begrænset til de 2 byer, hvorimod Timemodellen giver flere byer mulighed for hurtig transport mellem København - Fyn – Jylland.  


En Kattegatforbindelse vil heller ikke kunne give samme håndsrækning til yderområderne lige som Togfonden, da der for mange pendlere er længere rejsetid fra yderområderne til Aarhus, end når der er flere byer i spil, man kan rejse til og hurtigt komme videre med eltog til arbejde.

"Danmarks nye eltoge er stabile; jeg kan garantere det. De virker. Og de er endda kommet før tid", siger transportminister Benny Engelbrecht om de nye Siemens Vectron-lokomotiver.


Eltog, der kører 200 km i timen, kan realisere Timemodellen om end måske med et par minutters forsinkelse.


Tidl. Finansminister Bjarne Corydon (S) mente i 2014, ”at Togfonden er en af de helt store reformer for at få et stærkere samfund, bedre konkurrenceevne og gode vilkår for flest mulige borgere i Danmark”.


Finansordfører René Christensen (DF) udtalte i 2014; ”Det lyder fint med en Timeplan, men det kan også være 70 minutters plan. Det vigtigste for os er, at flest mulige pendlere får glæde af modellen, så man kan modvirke Urbaniseringen, hvor alle flytter til Storbyen.”


Tidl. Finansordfører Peter Christensen (V) foreslog således, ”at man skulle finansiere Togfondens jernbane investeringer med penge fra Infrastrukturfonden”.


Klimamæssigt lever Togfonden og dermed også en form for Timemodel rigtig godt op til regeringens og EU’s Klimamål og CO2 reducering, jf. Folketingets Transportudvalgs skrivelse i 2013;
 ”Når alle tog strækninger, der er nævnt i Togfonden, er elektrificerede, og der er indsat nye eltog, vil den direkte udledning af CO2 pr. kørt km på disse strækninger reduceres med 100 % ”.


Og som Trafikmedarbejder Jeppe Juul i Det Økologiske Råd har udtalt:
”Elektrificering af toge vil betyde hurtigere, billigere og pålidelige rejser, nedbringe CO2 udledningen, og give en endelig løsning i forhold til partikelforureningen i og nær togene”.HYPERLOOP - langs eksisterende togbane

Mere info:

I forhold til Togfondens Timemodel påpegede kontorchef i Trafikstyrelsen Jan Albrecht i Jyllandsposten april 2013, at

”Den samlede timemodel forventes at skaffe 9,6 millioner ekstra rejser årligt over og vest for Storebælt, hvilket svarer til 26.000 flere rejser på en gennemsnitsdag,”


Daværende transportminister Henrik Dam Kristensen udtalte; ”at der samlet set er god økonomi i Togfonden, eftersom tidsbesparelsen for hele timemodellen på årsplan løber op i 9 mio. timer, svarende til en samfundsøkonomisk værdi på omkring 800 mio.kr. om året”.


Ifølge tidli. Borgmester i Skive Flemming Eskildsen, ”er Togfondens eltog en håndsrækning til yderområderne. De hurtige tog vil måske ikke skabe megen vækst i de fjerneste kroge af landet, men togene vil i højere grad gøre det muligt for danskerne at blive boende og tage på arbejde i de større byer”. 

Togfonden og hurtig transport mellem de største byer,  har den fordel, at der vil kunne opsættes Hyperloop transportsystem i fremtiden langs med store dele af  jernbanen, så Danmark og fremtidige generationer kan være med på transportområdet, når både de Nordiske, Europæiske og andre lande i verden implementerer Hyperloop transport. 

Det giver derfor rigtig god mening på alle tænkelige planer, at skrotte Kattegatforbindelsen og udvikle Timeplanen, når Togfonden kommer godt i gang, og lade bilister benytte Molslinien, der i fremtiden vil kunne se økonomisk mening med at skifte tanken på Kattegatfærgerne ud med bæredygtig brændstof, og det kun vil tage bilisterne 32 minutter længere rejsetid end kørsel via en Kattegatbro.

Og når tiden er inde, at implementere det fremtidige nyskabende bæredygtige Hyperloop transportsystem opsat på pyloner langs jernbaner, motorveje og hovedveje både til hurtig transport af mennesker, bilister og gods!

Og herefter udfase indenrigsfly.